Do divočiny s průvodci i letos.

Přihlašování do programu Průvodci divočinou od Národního parku Šumava bude spuštěno 23.5.2022

Kdo jsou „Průvodci divočinou"?
Při „výpravách za divočinou“ budete mít možnost nahlédnout do domova vzácných divokých zvířat a rostlin, do míst, která jinak žijí svým životem bez přítomnosti člověka. Doprovázet vás budou vyškolení šumavští průvodci.
Pro realizaci doprovodů za šumavskou divočinou je nutné získat výjimku ze základních ochranných předpisů, která přesně stanovuje podmínky vstupu, včetně termínů, průběhu tras a počtu osob ve skupině. Z těchto důvodů je kapacita doprovodů omezená.


Vstup na vlastní nebezpečí
Vycházky za šumavskou divočinou mohou být fyzicky velmi náročné
Sledujte popis náročnosti u jednotlivých tras


Nutné vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (i do deště), jídlo, pití, dobrou kondic
Jde o poznávací výlety s odborným výkladem určené pro osoby starší 14 let
Části vycházek jsou vedeny mimo značené trasy se zvýšeným nebezpečím pádů stromů, větví, apod.
Každý návštěvník se účastní vycházky na vlastní nebezpečí a stvrzuje to svým podpisem před začátkem doprovodu
Vycházka se koná za každého počasí
Pořadatel si vyhrazuje právo vycházku zrušit pouze za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob. Jiným důvodem zrušení termínu může být nebezpečí ohrožení předmětu ochrany přírody v dotčeném území (např. zahnízdění sokola)

 

Na akci se můžete registrovat zde

Zpět