Uctění památky Jakuba Kubaty na Blatech

Přijďte vzpomenout na nejslavnější historickou osobnost Dívčicka a trochu se u toho pobavit. Připravena je mše, hudební vystoupení, bohaté občerstvení a pestrý program pro děti již od 12:30 do pozdních večerních hodin.

Postava Jakuba Kubaty patří k části jihočeského venkova zvané Zbudovská Blata stejně jako rybníky a selské baroko. Síla Kubatova odkazu povzbuzuje v lidech z Blat hrdost, zdravý patriotismus a pocit sounáležitosti s krajem, v němž žijí. 

Připraven je bohatý kulturní a hudební program, občerstvení i zábava pro děti.

Zpět