Tři králové v Horní Plané

Kašpar, Melichar a Baltazar se vydávají na svou obchůzku, známým popěvkem vinšují lidem zdraví a štěstí a nad dveře kostelů, domů a chlévů píší posvěcenou křídou iniciály K, M a B. Odpoledne potom mohou děti oslavit svátek Tří králů na maškarním karnevalu. Hry, tanec, zpívání a něco sladkého navíc s jihlavským Bobodivadlem.

Tříkrálová obchůzka i dětský karneval se konají v sobotu 6. ledna.

Více informací najdete zde: http://www.lipensko.cz/akce/trikralova-obchuzka-a-det-maiwpijc8n

Zpět