Slavonice usilují o titul Historické město roku 2017

Město Slavonice bylo za Jihočeský kraj nominováno na titul Historické město roku 2017. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Celostátní vítěz soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2018 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Do soutěže o titul Historické město roku 2017 se v Jihočeském kraji přihlásila čtyři města – České Budějovice, Prachatice, Slavonice a Třeboň. Hodnotící komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vybrala jako vítěze krajského kola město Slavonice. Na druhém místě se umístily Prachatice, na třetím Třeboň, čtvrté místo obsadilo město České Budějovice.

„Co se týče naplňování zásad Programu regenerace patří Slavonice dlouhodobě mezi nejlepší města v kraji,“ říká Daniel Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a dodává: „Tomuto úkolu věnuje velký zájem a úsilí. V loňském roce se umístilo v regionálním kole na 2. místě, letos komise rozhodla, že je pro rok 2017 nejlepším krajským kandidátem.“

V historickém centru města je dochovaný mimořádný soubor měšťanských domů, jež jsou cenné především díky sgrafitovým fasádám a sklípkovým klenbám. Jejich restaurování a periodická údržba jsou náročné jak z odborného, tak z finančního hlediska. „Díky Programu regenerace jsme v roce 2017 získali na obnovu památek dotace ve výši téměř 2,5 milionu korun,“ uvádí starosta města Hynek Blažek.

Dokladem o kvalitě přístupu města k obnově památek je udělení dvou titulů Památka roku. V roce 2015 jej získalo restaurování sgrafitové fasády domu čp. 520, v roce 2014 restaurování hřbitovní kaple sv. Kříže.

Na území MPR Slavonice se nachází 59 kulturních památek. Žádná z nich není v havarijním stavu. „V roce 2017 byla provedena nebo dokončena oprava jedenácti kulturních památek, přičemž v pěti případech šlo o restaurování, což je na tak malé město opravdu výjimečné,“ uvádí Daniel Šnejd a upřesňuje: „Pozornost si zaslouží především restaurování fresek v domě čp. 517.“

Díky dochovaným kvalitám historického města byly Slavonice navrženy na zápis do Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Zdroj: NPÚ

Zpět