Živý betlém a betlémské světlo v Horní Plané

V neděli 23. prosince se v Horní Plané uskuteční tradiční Živý betlém. Příběh narození Ježíše bude k vidění od 18 hodin před kostelem

Součástí Živého betlému je také předání Betlémského světla, které do města přivezou členové místního sboru dobrovolných hasičů.

Více informací: https://www.jiznicechy.cz/kalendar/3882-zivy-betlem-a-betlemske-svetlo-v-horni-plane

Zpět