Významný nález v jižních Čechách

Významný archeologický nález v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

Včera (30. 1. 2019) v 10:00 hodin dopoledne byl ve zmíněném kostele realizován průzkumný vrt do jedné z gotických zdí. Vrt odhalil dutý prostor a v něm uloženou dřevěnou schránu a písemnosti. Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy. V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti Českého království 13. století - blahoslaveného Jindřicha Libraria (důvěrníka a zpovědníka krále Přemysla Otakara II.).

Nedestruktivní archeologický a statický průzkum zazděné niky v klášterním kostele iniciovalo Děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, na základě informace Jeho Eminence Dominika kardinála Duky OP. Průzkum byl proveden a dokončen společností Naše historie pod odborným vedením archeoložky Jihočeského muzea Mgr. Zuzany Thomové.

Více informací, fotografie, videa a další odkazy najdete na webu Jihočeského muzea ZDE.

Zpět