Velikonoce v Českých Budějovicích

Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích otevírají méně přístupné kostely a vysvětlují smysl tradic.

Třetí akce má název Postní gregoriánské nešpory.

Jedná se o koncert duchovní hudby v gregoriánském hudebním stylu. Viz informace níže.                                                                            

GREGORIÁNSKÉ NEŠPORY V PODÁNÍ PRAŽSKÉ KATEDRÁLNÍ SCHOLY

Kdy? Sobota 6. dubna 2019

V kolik?16.00-17.00 hodin

Kde?Bývalý dominikánský klášter na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích

Téma? Postní gregoriánské nešpory

Co? Koncert duchovní hudby

 

Již tradičně pořádá Spolek Most-České Budějovice za podpory statutárního města České Budějovice koncert duchovní hudby. Tento rok opět pozval část vyhlášeného souboru Pražská katedrální schola, která doprovází zpěvem gregoriánského chorálu bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. „Gregoriánský chorál je liturgický jazyk. Struktura jeho textu se promítá do jeho hudebního provedení, tedy do jeho členění a vnitřního kontrastu. Zároveň je gregoriánský chorál zdrojem melodií, které nás přivádějí k počátkům evropské hudby vůbec,“ vysvětluje Filip Srovnal, člen souboru. Základní jádro jednohlasého gregoriánského chorálu se ustálilo již ve druhé polovině 8. století. Od té doby prochází tento repertoár napříč dějinami evropské hudby a v každé epoše zanechává svoji inspiraci. „Pro mne gregoriánský chorál není koncertem, ale vždy modlitbou, která mně přivádí svou jednoduchostí a čistotou vždy blíže k Bohu, jako by se v té chvíli nebe dotýkalo země i mě samotného,“ vysvětluje své pocity otec Tomas van Zavrel zve zároveň na duchovní obnovu v katolickém duchu na téma „Zpytování svědomí“, které povede od 9.00 hodin v klášterní knihovně. Koncert je benefiční. Výnos je ve prospěch revitalizace farního areálu na Hosíně v rámci projektu „Mount Hosín – prostor pro důstojnost člověka“. Vstupné je 150 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v CBsystemu a na místě 30 minut před začátkem představení.  

Seznam akcí naleznete zde.

 

Tento projekt je součástí nového produktu cestovního ruchu v Jihočeském kraji s názvem „Křesťanské Povltaví“ a je spolufinancován městem České Budějovice.

Křesťanské Velikonoce, které realizuje spolek Most-České Budějovice, nabídnou návštěvníkům města mimo jiné 12 akcí pořádaných v rámci rozvoje cestovního ruchu jihočeské metropole, na nichž představí tradici Velikonočních svátků různými workshopy, koncerty, přednáškami, osobními setkáními či ojedinělou fotografickou výstavou.

 

Zpět