Koncert v klášteře v Českých Budějovicích

Soprán Falcníková & varhanice Zahrádková v nejstarším klášteře v Českých Budějovicích.

Naše vyhlášené jihočeské umělkyně, soprán Kateřina Falcníková a varhanní virtuoska Marie Zahrádková, naplní bývalý dominikánský klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích nádhernými tóny skladeb z ruky Bacha, Kaysera, Muffata, Pachelbela, Francka, Saint-Saënse, Desenclose. „Většina skladeb se budou vázat na čtvrteční slavnost Božího Těla, která je významnou církevní slavností a tudíž existuje nemálo skladeb k této příležitosti,“ vysvětluje otec Tomas van Zavrel a pokračuje: „Jsem velice šťastný, že si naše jihočeské virtuosky Kateřina Falcníková a Marie Zahrádková udělaly čas.“ Klášterní kostel Obětování Panny Marie je nádherná gotická stavba a nejstarší památkou našeho města.

Koncert je benefiční. Výnos jde ve prospěch revitalizace farního areálu na Hosíně v rámci projektu „Mount Hosín – prostor pro důstojnost člověka“. Vstupné je 150 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v CBsystemu a na místě 30 minut před začátkem představení.  

Zpět