Vlachovo Březí rozezní Mezinárodní sborový festival

Po roce Základní umělecká škola a Mateřská škola Vlachovo Březí opět všechny zve na Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu. V programu nebude chybět ani soutěžní přehlídka sborů, výjezdní koncerty, závěrečný koncert za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie a také sborová dílna.

Festival si klade za cíl podpořit hudební dění v oblasti amatérského sborového zpívání a svým specifickým zaměřením doplnit v řadě stávajících sborových festivalů a přehlídek na území ČR chybějící orientaci na období hudebního romantismu. Těžištěm festivalu je soutěžní přehlídka pro zúčastněné amatérské pěvecké sbory, která je zaměřena na interpretaci sborové tvorby období romantismu. Výkony pěveckých sborů hodnotí odborná porota a oceněným pěveckým sborům jsou na závěrečném koncertě předány ceny. Kromě soutěžní přehlídky probíhá řada festivalových koncertů, a to nejen ve Vlachově Březí, ale také v dalších místech regionu – např. na Státním zámku Kratochvíle. Program vrcholí slavnostním závěrečným koncertem, kde společně účinkují všechny zúčastněné pěvecké sbory za doprovodu Pošumavské komorní filharmonie. V rámci festivalu se pravidelně uskutečňuje Sborová dílna V. Matouška, v níž probíhá pod odborným vedením nácvik vybraných sborových skladeb pro společné koncertní provedení.

WWW: https://www.zums-vb.cz/sborovy-festival/

E-MAIL: zums.vb@tiscali.cz

FB: https://www.facebook.com/MSFHRVB/

Zpět