SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZREKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU WORTNERŮV DŮM

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 9:00 hodin proběhne slavnostní předání zrekonstruovaného objektu WORTNERŮV DŮM v Českých Budějovicích Alšově jihočeské galerii, za přítomnosti náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Pavla Hrocha a vedoucího odboru kultury a památkové péče Patrika Červáka.

V roce 2016 byly zahájeny práce na objektu Wortnerův dům, pobočka Alšovy jihočeské galerie, díky získanému dotačnímu projektu IROP, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001717. Cílem projektu je celková rekonstrukce objektu. V dílčí nástavbě a přístavbě vzniknou dodatečné depozitární prostory, budou upraveny a rozšířeny výstavní prostory, bude vybudován výtah a sociální zázemí pro handicapované, vzniknou nové kancelářské a sociální zázemí a také multifunkční sál, který přispěje k rozšíření nabídky doprovodných aktivit. Záměrem AJG je posunout instituci do 21. století, která je otevřená nejširší veřejnosti, odborné i laické.

Wortnerův dům, umístěn v historickém centru v Českých Budějovicích, je dlouhodobou pobočkou Alšovy jihočeské galerie, ve které probíhají celoroční instalace. Poslední větší rekonstrukce proběhla v 80. letech 20. století a tím pádem stávající prostředí nevyhovuje současným požadavkům návštěvníků – nedostatečná nabídka služeb, sociální zázemí, bezbariérový přístup. 

Z těchto důvodů byla v roce 2016 ve spolupráci s Jihočeským krajem a firmou RERA a.s. vypracována Žádost o dotaci k evropskému dotačnímu projektu IROP (Integrovaný regionální operační program Evropského fondu pro regionální rozvoj). Žádost byla schválena pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001717 a v roce 2017 byly zahájeny práce. 

V rámci projektu vzniknou nové výstavní prostory pro stálou expozici soch. Dojde k rozšíření stávajících výstavních sálů pro krátkodobé instalace. Dále budou vybudovány prostory pro depozitáře, přičemž jeden bude v atriu ve třetím patře a další pak bude venkovní na terase. Nutností je také zřízení badatelny. Součástí projektu je přístavba a nástavba, která je nutná s ohledem na zřízení bezbariérového sociálního zázemí a výtahu, který umožní bezbariérový pohyb mezi jednotlivými patry. Dále pak vzniknou nezbytné kancelářské prostory, sociální a technické zázemí. 

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 9:00 hodin proběhne slavnostní předání zrekonstruovaného objektu Alšově jihočeské galerii, za přítomnosti náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Pavla Hrocha a vedoucího odboru kultury a památkové péče Patrika Červáka. Samotný provoz pro veřejnost bude zahájen v červnu roku 2020. Alšova jihočeská galerie nabídne návštěvníkům nové výstavy a řadu doprovodných programů.

Rekonstrukce Wortnerova domu navazuje na rekonstrukci objektu AJG SPARTA. Záměrem AJG je posunout instituci do 21. století, která je otevřená nejširší veřejnosti, odborné i laické. Realizací obou projektů bude nabídnout veřejnosti v rámci moderních technologických standardů dostupnost sbírek, a to všem cílovým skupinám návštěvníků.

zahájení: čtvrtek 12. 12. 2019 v 9:00 hodin
místo konání: Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice

mapa s vyznačeným místem konání: https://mapy.cz/s/bofedavuve

Zpět