Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích začalo sezónu 2020

Bravo! Další Verdiho klasika v repertoáru Jihočeského divadla. 

V sobotu 1. února jsme diváky potěšili první operní premiérou roku 2020. Operu Nabucco, která patří mezi nejpopulárnější světové operní kousky, hudebně nastudoval generální hudební ředitel opery Mario De Rose. Nabuccotak doplnil tvorbu Giuseppe Verdiho v repertoáru Jihočeského divadla. Operní klasiku z pera věhlasného italského skladatele jsme uvedli v jedinečném scénickém podání režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové.

Veronika Poldauf Riedlbauchová je režisérka, choreografka, básnířka, všestranná performerka a zakladatelka Ateliéru 3D, která se do Jihočeského divadla ráda vrací. Svým uměleckým rukopisem s operou Nabucco volně navazuje na divácky úspěšnou operní inscenaci La Traviata, kterou režisérka představila v Jihočeském divadle v roce 2017. Její schopnost zhmotnit vnitřní svět postav do surrealistické jevištní básně přibližuje hlavní postavy oper divákům, kteří tak mohou s jejich hrdiny naplno prožívat příběh plný emocí.

Tento jedinečný hudební a vizuální zážitek si rozhodně nenechte ujít!

Termíny představení naleznete na webových stránkách Jihočeského divadla:

https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2329-nabucco

Nabucco
Giuseppe Verdi

dramatická opera s biblickým námětem

premiéra 1. února 2020

„Krále, jenž se prohlásil za boha, pokořila otrokyně. Význam svobody a lidskost doceníme často až tehdy, když se obojího nedostává.” 
„V řadě verdiovských operních hitů nastudovaných pod taktovkou generálního hudebního ředitele opery JD Maria De Rose (Rigoletto, Aida, Trubadúr, Traviata) chybí dosud na repertoáru titul Nabucco, Verdiho třetí opera, která znamenala zásadní zvrat v autorově tvorbě i osobním životě. Libreto Temistocla Solery volně zpracovává starozákonní příběh ze 6. století před Kristem o osvobození Židů z babylonského zajetí perským králem Kýrem II., do kterého byli Židé odvlečeni po pádu Jeruzaléma babylonským králem Nebukadnesarem II. (v italštině zkráceně Nabucco). Postavy obou vládců starozákonních říší však v libretu opery splývají do jediné postavy krále Nabucca a v opeře se tak objevují nadčasová témata, která ani dnes neztrácejí nic ze své naléhavosti. Do dějin opery se zvlášť nesmazatelně zapsal sbor zotročených Židů „Va, pensiero sull´ ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech) ze třetího dějství Nabucca. Jeho melodie se brzy rozletěla do celého světa a svou prostou krásou umocněnou dramatickou situací a sborovým zpěvem budí dodnes v každém posluchači právem nadšení. Jméno všestranně talentované režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové po mimořádně úspěšné Traviatě slibuje opět originální a silnou inscenaci, plnou výrazných, emočně působivých obrazů, v duchu italského rčení „Che fata nuova“ (Jak je to nové), jež provázelo první uvedení Nabucca v milánské La Scale 9. března 1847.”

Zpět