Tábor slaví 600 let od založení města

Historické město Tábor zve návštěvníky po celý rok, aby zde oslavili 600 let od založení města husity. Čeká vás nejen historická bitva o Tábor, nebo tradiční Táborská setkání, ale už v březnu třeba i výlet parním vlakem.

Přijeďte se toulat labyrintem uliček, objevovat malebná zákoutí kontrastující se syrovostí hradeb.

Na co se v rámci oslav můžete těšit:

  • Křest knihy Tábor – o městě – pevnosti – 24. března
  • Tábor s párou – 28. března – hvězdicové vyjížďky z táborského nádraží parními vlaky s lokomotivou zvanou čtyřkolák
  • Otevření Stezky údolím Lužnice Toulavou – 18. dubna v Plané nad Lužnicí
  • Rekonstrukce historické bitvy proběhne 27. června jako připomenutí skutečné bitvy, která se odehrála 30. června 1420, kdy se táborští bránili útoku Rožmberků.
  • Koncert Má vlast v podání EpoqueSymphonyOrchestrapod vedením dirigenta Jana Kučery je naplánovaný na 6. července a slibuje jedinečný zážitek nádherné hudby v atmosféře letního večera.
  • Při 10. ročníku mezinárodního festivalu pouličního divadla Komedianti v ulicích nebude od 31. července do 2. srpna chybět cirkusové umění, klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, dílny ani hudba.
  • Za rachotu bubnů a světel pochodní Jana Žižku doprovodí 11.-13. září zástup jeho husitských bojovníků při 29. ročníku festivalu Táborská setkání.

 

„Protože město, které obsadil, nebylo obklopeno hradbami, vybral místo u téže řeky opevněné přirozenou polohou ... Obehnal je hradbami a rozkázal, aby si každý postavil dům  tak, jak si dříve zbudoval stan.” (Enea Silvio Piccolomini, Kronika česká)

Tak popisuje soudobý kronikář založení města Hradiště na hoře Tábor husitským vojevůdcem Janem Žižkou. Město vzniklo především jako pevnost, která měla chránit své obyvatele proti všem nepřátelům. Vyrostlo na skalnaté plošině vypínající se nad soutokem Tismenického potoka a řeky Lužnice. Zrod města na jaře 1420 se odehrál za výjimečných okolností. Je spjat nejenom se Žižkou ale i se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve, kterého je možné považovat za jakéhosi duchovního spoluzakladatele města.

Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem a stalo se významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Romantická táborská krajina rozprostírající se v povodí řeky Lužnice patří díky velkému množství historických památek a svým přírodním krásám k nejnavštěvovanějším místům v České republice.

Celý program najdete na

www.visittabor.eu/600let

Zpět