Na únikovku do Prachatic

Vyřešíš záhadu Legendy o kohoutovi?

Vyprávělo se, že v prachatické Skalce končila tajná chodba, do které měšťané kdysi schovali své cennosti. Naneštěstí byli všichni z nich pobiti a nezůstal tak nikdo, kdo by znal místo úkrytu. Jednoho dne si jeden Prachatičák všiml velkého kohouta stojícího poblíž Skalky, který vzápětí zmizel v jakési díře. Muže hned napadlo že by mohlo jít o onen poklad, a tak se rozhodl kohouta následovat. Jak couval dolů do chodby, ozval se hlas „Stůj! Otoč se a podívej se za sebe!“ Mládenec se ohlédl a v úleku za sebou spatřil velkou propast. V ten moment se stěny začaly třást. Jakmile se mu podařilo dostat se ven, ozval se za ním posměšný kohoutí hlas a chodbu navždy zavalilo kamení.
Dokážeš rozluštit všechny kódy a najít poklad dřív, než celé podzemí zavalí kamení?

Rezervace na tel.: + 420 733 274 539 nebo unikovka@mtc-invest.cz

www.unikovka-prachatice,cz

Zpět