Historický festival Bitva u Sudoměře

I přes aktuální opatření se pořadatelům podařilo najít řešení a uskutečnit každoroční rekonstrukci slavné bitvy.

Koná se v sobotu 25. 7. 2020

Program :

první blok 10:00-14:00

 
10:00   Otevření tržiště, Zahájení historického dne
10:30   Saltatori Reginae Beatrix - hist. tance
11:00   Gotika - výcvik zbrojnošů
11:30   Historická hudba - Strašlivá podívaná
12:00   Slavnostní zahájení-setkání u monumentu Jana Žižky
13:00   REKONSTRUKCE BITVY
13:40   Historická hudba - Raava
14:00-14:50   VYKLIZENÍ PROSTORU AKCE
druhý blok 15:00-19:00

 
15:00   Saltatori Reginae Beatrix - historické tance
15:30   Strašlivá podívaná - hist. hudba
16:00   Gotika - výcvik zbrojnošů
16:30   Ukázka sokolníka
17:00   REKONSTRUKCE BITVY
18:00   historická hudba - Raava

 

Více na www.bitvausudomere.cz. 

Zpět