Ve Zdíkově společně do minulosti

Historické slavnosti opět míří do Zdíkova

Návštěvníci uvidí kromě šermířských vystoupení i středověké hudebníky, sokolníky, orientální tanečnice, kejklíře, ohňovou šou, loutkové divadlo a velkou bitvu. Slavnosti tradičně začnou ve 12 hodin průvodem obcí, kterého se zúčastní všichni šermíři i ostatní účinkující. Více než desetihodinový bohatý program bude opět zahájen starostou v centru obce předáním symbolického glejtu šermířům. Součástí bude i dobové tržiště s ukázkami tradičních řemesel a středověká kuchyně. Pro děti je připraveno nejen divadlo, ale také několik výtvarných tvořivých dílen a po celý den i různé hry a soutěže. „Lide urozený i prostý, tímto budiž Vám v patrnost dáno, že na panství Zdíkovském již po jedenácté velké klání rytířské k potěše Vaší konati se bude. I mnohé další taškařice pro spokojenost Vaši budou připraveny a s Boží pomocí nastrojeny. A proto pomněte, oře své osedlejte a do Zdíkova pospěšte."

Zpět