Nová naučná stezka u Budilova

U Budilova vznikla Stezka jeřábka Bošíka

Na bošickém rozcestí u Budilova se pro návštěvníky Šumavy a Pošumaví otevře v rámci programu Blíž přírodě nová naučná stezka s 5-ti zastaveními a na 6-tém otevřený altánek pro odpočinek. Stezka se věnuje především ochraně jeřábků lesních a bude přístupná veřejnosti od 11. listopadu.

Projekt vznikl za podpory Obce Bošice.

Zpět