Na Budějovicku opět ožívá Vltava

S aprílem přišel i začátek plavební sezóny na horní Vltavě. Plout se dá z Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou a Purkarec až do Týna nad Vltavou.

Prvního dubna začala na hornovltavské vodní cestě plavební sezóna. Malé loďky i velké lodě, parníky či hausbóty se tak opět mohou vyvázat ve většině jihočeských přístavišť dle pravidel jejich provozních řádů. Při objednání alespoň 24 hodin předem lze bez potíží proplout i všemi plavebními komorami. Splavná je tedy vodní cesta z Lannova přístavu v Českých Budějovicích až po plavební komoru Kořensko u Týna nad Vltavou.

Dle informací Státní plavební správy o omezení plavebního provozu není vzhledem k hydrologické situaci vytyčena plavební dráha a nejsou garantovány plavební hloubky. Vytyčení by mělo proběhnout nejpozději do 18. 4. 2019.
 

 

Zpět