Selské slavnosti Holašovice- 20. ročník

Selské slavnosti Holašovice- 20. ročník

Typická jihočeská vesnička s rozlehlou návsi a rybníčkem uprostřed se nachází na okraji významné kulturně historické oblasti jihočeských Blat, pro kterou je typické citlivé zasazení sídel do okolní krajiny. Holašovice představují unikátní dochovaný soubor hospodářských usedlostí, které byly stavebně a výtvarně upraveny v průběhu 19. století do specifické podoby tzv.  selského baroka. Vesnici tvoří 23 památkově chráněných usedlostí s celkovým součtem 120 budov, které utvářejí ucelený památkový soubor, včetně chlévů, stodol, maštalí, výměnků, sýpek, bran a různých ohrazení. Holašovice jako jedinečný vesnický celek je od roku 1998 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Jako již tradičně, třetí víkend v červenci zaplní rozlehlou holašovickou náves na tři dny kolem dvou stovek stánků se staročeskými řemesly, výrobky a pochoutkami. Na pódiích se tu vystřídají desítky účinkujících muzikantů, divadelníků a kejklířů. Přijeďte se podívat a nasát atmosféru poctivého řemesla, vůní selských lahůdek.

Letos jsou jsou slavnosti výjimečné - je to již. 20. ročník.  

 

Termín konání

21. 7. 2017, 1200 — 23. 7. 2017, 1800

Zpět