Budějovicko

Destinationsmanagement-Gesellschaft (Destinační společnost)
Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
Masarykova 35
373 41 Hluboká nad Vltavou

Produktmanager:
Mgr. Tomáš Polanský
Telefon: +420 720 959 505
E-Mail: polansky@cb-hl.cz

Web: www.jiznicechy.cz
Facebook: www.facebook.com/jiznicechy
instagram: @jiznicechy #cbhl #regionkteryvaschytnezasrdce