Přidat do programu

IC Holašovice

Služby poskytované Infocentrem:

  • Poskytuje návštevníkům informace o historii a současnosti obci, základní informace o regionu, o aktuálních kulturních a spotrovních akcích a o možnostech ubytování a stravování.
  • K dispozici jsou tištěné informační a propagační materiály.
  • Nabízí široký sortiment upomínkových předmětů a suvenýrů, pohlednic, map a  publikací.
  • K dispozici je wi-fi připojení k internetu.
  • Dále je zde možné shlédnout výstavu předmětů každodenné potřeby na vesnici v pol. 19. st., jako je tkalcovský stav, máselnice nebo potřeby k orání, v samostatné místnosti je pak obrazová prezentace obce, jednotlivých statků a stavení s informací o historii a selkém baroku.
  • Obě expozice jsou volně přístupné.
  • Možnost použití toalet za poplatek.

PROVOZNÍ DOBA
Duben - Srpen: Úterý- Neděle 9.00 - 17.00
Září:  Sobota - Neděle 9.00 - 17:00

 

Zpět