Přidat do programu

DAČICKÉ BAROKO 2017

Termín konání

1. 9. 2017 — 3. 9. 2017

Místo konání

Dačice

Festival Dačické baroko věnovaný baroknímu umění má v Dačicích tradici již od r. 2000.

Jeho cílem je prezentování převážně české barokní kultury, ale i propojení s tradicí evropskou. Program festivalu zahrnuje koncerty, představení barokních oper, ale i pouliční divadlo, výstavy, ukázky řemesel či kurzy historického tance. Nechybí tak ani snaha po zachycení barokní atmosféry, ať již díky kostýmní výpravě či důrazem na duchovní rozměr barokního období.

DAČICKÉ BAROKO 2017

Zpět