Přidat do programu

Zdíkovské středověké slavnosti aneb Cesta napříč staletími

Termín konání

16. 9. 2017, 0900 — 16. 9. 2017, 2300

Místo konání

Obec Zdíkov

Již osmý ročník Zdíkovské středověké slavnosti aneb Aut vincere aut morii" se uskuteční 16. září 2017 od 10 hodin v obci Zdíkov nedaleko Vimperka.

„Lide urozený i prostý, tímto budiž Vám v patrnost dáno, že na panství Zdíkovském již po sedmé velké klání rytířské k potěše Vaší konati se bude. I mnohé další taškařice pro spokojenost Vaši budou připraveny a s Boží pomocí nastrojeny. A proto 16. dne měsíce září L. P. 2017 pomněte, oře své osedlejte a do Zdíkova na Ostrov pospěšte.“
… neboť již po osmé se Zdíkov přenese do středověku.

Zdíkovské středověké slavnosti aneb Cesta napříč staletími

Zpět