Přidat do programu

3 ČESKÉ KVARTETY- Pražský komorní balet

Termín konání

6. 10. 2017, 1900 — 6. 10. 2017, 2100

Místo konání

Divadlo J. K. Tyla

3 ČESKÉ KVARTETY

Komponovaný večer představí 3 choreografy různých generací tvořící na hudbu význačných českých skladatelů. 
Premiéra byla uvedena při příležitosti uplynutí 50 let od založení souboru Balet Praha, předchůdce Pražského komorního baletu.

Představení bylo součástí oslav Roku České hudby 2014 

Hudba: Antonín Dvořák - Vladimír Sommer - Bedřich Smetana
Choreografie: Mário Radačovský - Hana Polanská Turečková - Pavel Šmok 
Tančí: Pražský komorní balet

SLOVANSKÝ KVARTET 
Hudba: Antonín Dvořák (Smyčcový kvartet "Slovanský")
Choreografie: Mário Radačovský
Návrh kostýmů: Monika Kletečková a Mário Radačovský
Světelný design a projekce: Jakub Sloup 
Česká premiéra: 5.10.2014 Stavovské divadlo v Praze 
Tančí: 8 sólistů Pražského komorního baletu 
Délka: 30 minut 

Slovanský kvartet je jednou z nejosobitějších a nejvyhraněnějších Dvořákových komorních skladeb. 
Jedná se o dílo šťastné životní pohody, radosti z dosažených úspěchů i nabytého uměleckého sebevědomí. 
Výrazná melodika, vzácná dokonalost kompoziční práce a zvuková ušlechtilost řadí toto dílo k nejkrásnějším 
kvartetním skladbám světové hudby. Stejně laděná je i choreografie Mária Radačovského, 
jehož ústředním tématem je žena - žena milovaná, opouštěná, osamocená, sama sebou, hledající, milující.
Autor nahlíží do niterných pocitů ženy, ať už jde o radost ze života, lásku, smutek či hněv..

ČERNÉ ZRCADLO 
Hudba: Vladimír Sommer (Smyčcový kvartet d-moll) 
Choreografie: Hana Polanská Turečková
Scéna a kostýmy: Vladimír Houdek
Světelný design: Jakub Sloup
Česká premiéra: 5.10.2014 Stavovské divadlo v Praze 
Tančí: 4 sólisté Pražského komorního baletu
Délka: 30 minut 

Existenciální abstraktní balet jako metafora nikdy nepoznaného tajemství života a světa. 
Choreografie je inspirována obrazem Vladimíra Houdka "Černé zrcadlo". 
Spolupráce Hany Polanské Turečkové a Vladimíra Houdka by se dala popsat jako 
"jevištní či filmová koláž tance a malby hledající definici vztahu mezi jazykem těla a obrazovým ztvárněním"
a je silně inspirovaná modernismem. "Ústředním zájmem tvůrčí dvojice jsou současné možnosti abstrakce,
která je vždy procesem, vztahem, abstrakcí něčeho a nikdy nedosáhne vytoužené čistoty a bezvztažnosti." 
Ideu obou umělců podporuje i existencionální kvartet Vladimíra Sommera.

Z MÉHO ŽIVOTA 
Hudba: Bedřich Smetana (Smyčcový kvartet "Z mého života")
Choreografie: Pavel Šmok
Nastudování: Kateřina Dedková - Franková
Návrh kostýmů: Jan Dušek
Světelný design: Jakub Sloup
Premiéra: 16.11.1983
Obnovená premiéra: 5.10.2014 Stavovské divadlo v Praze
Tančí: 6 sólistů Pražského komorního baletu
Délka: 28 minut 

Kvartet Z mého života patří mezi vrcholná díla světové komorní tvorby. 
Jeho obsah vyplývá z názvu: je to jímavá niterná zpověď skladatele, 
zamyšlení nad dosavadním životem s jeho radostmi i strastmi, nadějemi i zklamáními, 
je to i vyznání víry ve vlastní vznešené poslání a hořká rezignace z marného zápasu 
se zákeřnou chorobou (kvartet vznikl dva roky po Smetanově ohluchnutí). 
Tragický patos nerovného boje umělce s nevyléčitelnou nemocí se stal
i ústředním tématem Šmokovy choreografie.

3 ČESKÉ KVARTETY- Pražský komorní balet

Zpět