Přidat do programu

Česko-německé vztahy v době předbělohorské

Termín konání

19. 10. 2017, 1700 — 19. 10. 2017, 2000

Místo konání

Prachatické muzeum

ČESKO – NĚMECKÉ VZTAHY V ČECHÁCH od počátků historie do dnešních dnů

Přednáškový cyklus pořádaný Prachatickým muzeum v Radničním sále Staré radnice v Prachaticích.

Prachatické muzeum připravilo na  rok 2017 cyklus přednášek, který má zmapovat vývoj česko- německých vztahů v českých zemích od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost.  Toto pro náš region stěžejní téma budilo v minulosti často kontroverze  a emoce a tento cyklus by ho chtěl představit v pokud možno objektivním světle současných vědeckých poznatků.  V 10 přednáškách se představí přední odborníci na daná období z Prachatic, jižních Čech i z centrálních vědeckých pracovišť našeho státu. Cyklus proběhne v krásném prostředí Radničního sálu staré radnice v Prachaticích a zájemci z řad široké veřejnosti jsou na něj srdečně zváni.

Čtvrtek 19. října 2017

Česko-německé vztahy v době předbělohorské

Prof. Dr. Jiří Pešek, CSc., Fakulta humanitních studií Praha

 

Česko-německé vztahy v době předbělohorské

Zpět