Přidat do programu

23. Mezinárodní dudácký festival

Termín konání

23. 8. 2018 — 26. 8. 2018

Místo konání

Strakonice

STRAKONICE / 23.–26. 8. 2018

V dnešním světě mají dudy své místo, a tak na festivalu můžete vidět nejen dudáky od věku dětského až do věku seniorského hrající folklor, ale i hráče na dudy v hudbě historické a rockové.
Festival je především příležitostí k setkání muzikantů, tanečníků a zpěváků z celé Evropy s širokou veřejností. Potkávají se nejen na vystoupeních, ale i neoficiálně v ulicích města či v hospůdkách a mají si co říci bez ohledu na jazykové bariéry. V neopakovatelné atmosféře se vídají staří známí a vznikají nová přátelství. Stírají se rozdíly národnostní, jazykové, ekonomické i intelektuální a tím je do značné míry naplňována myšlenka sblížení evropských národů.

Každý ročník festivalu sestavuje tým lidí zapálených a nadšených a přesto, že je příprava festivalu práce nemalá, přináší nám všem radost.
Rádi bychom se s Vámi o tuto radost podělili, a proto vás všechny zveme na Mezinárodní dudácký festival do Strakonic. Náš tým i všichni účinkující se na Vás moc těší.

Program a další informace o festivalu naleznete na webových stránkách festivalu
http://www.dudackyfestival.cz/

Více info: https://www.facebook.com/events/686273758390717/

23. Mezinárodní dudácký festival

Fotogalerie

Zpět