Přidat do programu

Velikonoce ve vyšebrodském klášteře

Termín konání

25. 3. 2018 — 2. 4. 2018

Místo konání

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě vás zve prožít společné velikonoční svátky:

25. 3. 2018 Květná neděle

10 hod

Mše svatá s procesím

29. 3. 2018 Zelený čtvrtek

18 hod

Mše na památku Poslední večeře Páně

30. 3. 2018 Velký pátek

15 hod

Křížová cesta

 

18 hod

Velkopáteční obřady

31. 3. 2018 Bílá sobota

20 hod

Velikonoční vigilie velikonoční zpěvy

1. 4. 2018 neděle Vzkříšení mše sv.

10 hod

Staročeské zpěvy Adama Michny z Otradovic

2. 4. 2018 Velikonoční pondělí

10 hod

 

 

Velikonoce ve vyšebrodském klášteře

Zpět