Přidat do programu

Jak se rodí chleba

Termín konání

15. 9. 2018

Místo konání

Zeměráj

Program zaměřený na připomenutí dožínkové slavnosti. "Není taková hrouda zlata, která by vyvážila skývu chleba" - tímto úslovím naši slovanští předkové vyjadřovali úctu ke chlebu. Kolik úsilí museli vynaložit, aby získali jediný bochník, si vyzkoušíme spolu s obyvateli vesnice raného středověku. Zapojíme se do sklizně obilí a vytloukání zrna, umeleme mouku z různých druhů obilných zrn na kamenném mlýnku, připravíme těsto a upečeme chleba v hliněné peci. Seznámíme se s postupem stavby takové pece. Své znalosti o chlebu si ověříme řešením zábavných otázek. Dozvíme se, kolik přísloví, zvyků a lidových pověr se ke chlebu a ke sklizni obilí váže a také to, že podle krájeného chleba je možné vyčíst mnoho o povaze lidí i celé domácnosti - protože "kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se ani s lidmi".

Jak se rodí chleba

Zpět