Přidat do programu

Slavonický jarmark

Termín konání

15. 9. 2018, 1000

Místo konání

Město Slavonice

Tradiční Slavonický jarmark nabízí kromě možnosti nákupu originálních řemeslných a farmářských výrobků také bohatý doprovodný program, tvůrčí dílny pro děti, vepřové hody, taneční zábavu v hasičárně, výstavu drobného zvířectva a další.

Slavonický jarmark

Fotogalerie

Zpět