Přidat do programu

Dívčí válka

Termín konání

27. 8. 2018 — 27. 7. 2018

Místo konání

Pragokoncert Bohemia, a.s.

Srdečně Vás zveme na jedno z nejhranějších představení Dívčí válka, které se uskuteční v Letnim kině v Sezimově Ústí.

Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká ( erotika, politika ). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen,

kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.

O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice“.

 Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů. Hra přináší hluboký a analyzující pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a moje práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou. Tento rentgenový pohled je ještě navíc umocněn vysvětlením historického přechodu od starého k novému způsobu pohřbívání. Během tohoto velikého válečného konfliktu mezi muži a ženami sledujeme snahu staroslovanského pěvce Lumíra v jeho uměleckém tvůrčím zápase o naši vlastní, slovanskou Pop music. Do těchto dramatických událostí mísí se láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt poznamená a tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.

CENA VSTUPENKY JE 280Kč A V DEN AKCE NA MÍSTĚ 340Kč.

Předprodej vstupenek:

1) Sezimovo Ústí - Informační centrum, náměstí Tomáše Bati 701, Tel:736 523 288 
2) Sezimovo Ústí - Pokladna letního kina, prodej vstup. vždy před promítáním 
3) Tábor - CK Čedok, ul. 9. května 2471/2, Tel: 381 252 235, www.ticketstream.cz
4) Tábor – Cukrárna Sandra, ul. Havlíčkov 626, Tel: 381-253 433 5) Milevsko - Turistické Informační centrum, nám. E. Beneše 6, Tel: 383-809 101 
6) Lomnice nad Lužnicí – Informační a kulturní stř., nám. 5 května 133, Tel: 380 130 016
7) Pacov – Informační centrum, nám. Svobody 1, Tel: 565-455 100 
8) Soběslav – Informační středisko, nám. Republiky 148/4, Tel: 601-339 095

Dívčí válka

Zpět