Přidat do programu

Sbírka na podporu projektu Paměť národa

Termín konání

1. 11. 2019 — 14. 11. 2019

Místo konání

Infocentrum Dačice

Zakoupením symbolu Dne veteránů - květu vlčího máku - na Infocentru Dačice podpoříte veřejně přístupnou on-line sbírku více než 4 000 autentických svědectví pamětníků 20. století (www.pametnaroda.cz). Své příběhy v ní vyprávějí lidé, jichž se dotkla válka i komunistický režim, lidé, kteří bojovali za svobodu a demokracii. Ale i ti, kteří diktaturám sloužili, např. bývalí důstojníci StB.

Sbírka na podporu projektu Paměť národa

Zpět