Přidat do programu

Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou

Termín konání

23. 3. 2019, 0900

Místo konání

Obec Kájov

Klub českých turistů oblast Jihočeský kraj z.s., Klub českých turistů České Budějovice, z.s., Klub českých turistů START Český Krumlov, z.s.

pořádají v sobotu 23. března 2019 64. ročník celokrajského setkání turistů

Z A H Á J E N Í  J A R N Í C H  K I L O M E T R Ů S   T U R I S T I C K O U   S A Z K O U      

pod záštitou starosty obce Kájov

Odjezd:Písku osobním v 6.54 hod., přestup na rychlík R661 v Ražicích odjezd v 7.18 hod. 

                 z Tábora  jižním expresem Ex1541 v 7.18 hod. (příj. ČB 8.03 hod.)

ze Strakonic rychlíkem  R661 odjezd v 7.07 hod. (příjezd ČB 7.55 hod.),

                 z Jindř.Hradce osobním v 6.42 hod., přestup na rychlík ve Veselí nL odj.v 7.27 hod.

                z Českých Budějovic společně osobním vlakem č. 8103 v 8.13 hod. do Kájova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 z Volar osobním vlakem č. 8102 v 6.40 hod. přes Černý Kříž příj. 8.02 hod.   

Start:  železniční stanice Kájov, výdej sázenek od 8.20 do 9.20 hod.

Trasa:  neznačenou cestou přes osadu Záhorkov, kolem Obecního vrchu a Dlouhého vrchu k samotě i TIM Malotín. Dál po modře značené pěší trase č. 1231 k TIM Jezvinec. Odtud po žlutě značené pěší trase č. 6324 přes Novosedly do Kájova.– Cíl - 11 km.   K nádraží ČD už není daleko.

Turistická sazka : tradičně zaměřena na KČT, vlastivědu, přírodu, výročí roku 2019 a  na neznačené trase mezi Záhorkovem a Malotínem, příp. zbytek na žlutě značené trase.

Každý soutěžící přebírá cenu osobně. Domů spěchající soutěžící ztrácí jakýkoliv nárok.

Cíl:   společenský sál restaurace Bowling Konibar, Kájov,  U Kostela 130

          Příjem vyplněných sázenek do 12.00 hod. Slavnostní zahájení a vyhodnocení sazky 12.05 hod., ne však dříve, než dorazí většina vedoucích skupin jednotlivých OKČT.

Návrat z Kájova: 

Odjezdy vlaku směr Č. Budějovice v 12.47, 14.46, 16.51, 18.50 hod.

odjezdy vlaku směr Volary v 13.13, 15.20, 17.13 a 19.13 hod.          

Informace :      Ing. Jiří Peltan (  608 853 511,  peltan@seznam.cz

Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou

Zpět