Přidat do programu

Duhové divadlo

Termín konání

29. 5. 2019 — 2. 6. 2019

Místo konání

ZŠ Svobodná Písek

14. ročník mezinárodní divadelní přehlídky walfdorských škol

Cíle přehlídky

  • Rozvíjet vytvořený prostor, ve kterém se mohou setkat děti právě se měnící na mládež, mohou prezentovat nesoutěžní formou výsledky svého dlouhodobého úsilí a vnímají, že jsou rodiči, pedagogy i „úřady“ podporovány v této aktivitě dokonce na celostátní úrovni
  • Posílit pozici našeho města Písek jako kulturního centra, které podporuje kulturně vzdělávací aktivity pro děti a mládež nejen z Písku, ale z celé ČR. Přehlídka má již své místo v nabídce nejvýznamnějších kulturních akcí ve městě.
  • Přehlídka je nesoutěžní, důraz je dán na proces tvorby představení jako takový-výroba kulis, kostýmů, hudební doprovod, práce na sobě, práce v kolektivu apod. Slouží k podpoře osobnostního růstu dětí- herců, umožňuje rozvoj klíčových kompetencí v souladu se současným RVP, možnost uvědomit si své schopnosti a role, bez obav plně projevit svou jedinečnou osobnost při tvořivé činnosti a to vše v bezpečném prostředí
  • Pro rodiče zúčastněných dětí -vidí rodícího se mladého člověka s vlastními názory a postoji a lépe komunikují

Duhové divadlo

Zpět