Přidat do programu

Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Termín konání

16. 3. 2019
23. 3. 2019
24. 3. 2019
6. 4. 2019
27. 4. 2019
28. 4. 2019
12. 5. 2019
1. 6. 2019
20. 6. 2019
21. 6. 2019
22. 6. 2019
28. 7. 2019

Místo konání

centrum města České Budějovice

V rámci projektu Křesťanské Povltaví můžete poznat a zažít křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích.

V období od března do července 2019 budou probíhat akce v centru města České Budějovice, které vám umožní navštívit místní památky a poznat tak křesťanské tradice.

Seznam akcí

28.07.2019 - Benefice - Rodinný koncert více národnostní kapely StreetWings ze Španělska - Kostel sv. Rodiny, Karla IV. 466/22

Koncert k příležitosti ukončení celoměstské fotografické výstavy jihočeského fotografa Jana Voběrka s názvem „Domov jménem rodina“ tematicky zaměřená na pěstounské rodiny. Kapela hraje Celtic rock.

 

Proběhlé akce

16.03.2019 - Interaktivní velikonoční workshopy „Velikonoční příběh s převorem Librariem" -  Klášter Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí

Návštěvníci města budou vtaženi do velikonočních zvyků z doby krále Přemysla Otakara II. Na konkrétních stanovištích nejen uvidí, ale budou si i moci vyzkoušet řemesla vztahující se k příběhu Velikonoc nejen v době středověku. Např. tesařská dílna - význam kříže; krčma - velikonoční pokrmy a význam poslední večeře; krejčovská dílna - možnost vyzkoušení si tradičního chudinského oblečení té doby; taneční dílna - vyzkoušet si biblické tance; setkání s královým zpovědníkem; divadlo v podobě velikonoční pantomimy; tradiční velikonoční koncert. 

 

23.03.2019 - Interaktivní, generační workshop pro prarodiče a vnoučata „Velikonoce očima dvou generací“  - Klášter Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí

Nabízí příležitost společného mezigeneračního výletu. Aktivity s velikonoční tématikou, které mají za cíl prohloubit vztah mezi prarodiči a vnoučaty. Společné sdílení tradic formou přijatelnou pro děti se zapojením dospělých. Např. společná tvorba pro půst a Velikonoce typických a tradičních činností a předmětů, osvěta jihočeských velikonočních zvyků, komentovaná prohlídka velikonoční výstavy.

 

24.03.2019 - Benefice - Divadelní představení pro rodiny „Mysterium světla“ - Kostel sv. Rodiny, Karla IV. 466/22

Představení od vyhlášeného jihočeského loutkaře Víti Marčíka a spol. Příběh Velikonoc se v autentickém prostoru originálním způsobem převypráví podle janovských pašijí.

 

06.04.2019 - Postní koncert - Pražské katedrální školy - Klášter Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí

Vyhlášená Pražská katedrální schola přináší zpívané latinské nešpory v krásném kostele, který není moc znám.

 

27.04.2019 - Benefice – koncert Pražské katedrální scholy - Kostel sv. Václava, Kostelní 3

Vyhlášená Pražská katedrální schola přináší zpívané latinské nešpory s výkladem v českém i německém jazyce v krásném kostele, který není moc znám.

 

28.04.2019 - Interaktivní workshop „Velikonoce v starobylých uměleckých dílech“  - Kaple sv. Vojtěcha, Na Sadech 2035/19

Jedná se o popularizaci světově známého umění s citovým prohloubením velikonoční tématiky pod vedením experta formou sdílení a meditací v krásné klášterní kapli, která není moc známa.

 

12.05.2019 - Benefice – vernisáž s koncertem k příležitosti zahájení celoměstské fotografické výstavy známého jihočeského fotografa Jana Voběrka s názvem „Domov jménem rodina“  - Kostel Panny Marie Růžencové a Rodinné centrum Petrklíč

Národní týden pro rodinu bude vernisáží slavnostně zahájena (12.5.2019) celoměstská fotografická výstavy známého jihočeského fotografa Jana Voběrky; tento rok bude tematicky zaměřená na pěstounské rodiny. 
Koncert při svíčkách s důrazem na svátek matek se koná v ne příliš známém byť nádherném kostele. Účinkuje kapela FamilyBand. 
Trvání výstavy v různých veřejně dostupných prostorách ve městě. 12.5. do 28.7.2019. 
Specifický prvek: vytvoření a prezentace turistické poutní mapy po výstavě.

 

01.06.2019 - Večer chval hudební skupiny Koinonie - Kostel sv. Rodiny, Karla IV. 466/22

Koncert ku příležitosti konce velikonoční doby na téma „Sesláním ducha svatého“

20.06.2019 - Benefice – Koncert duchovní hudby - Klášter Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí

Duchovní hudba k eucharistické úctě s moderací v německém jazyce pro turisty z Rakouska a Německa – účinkují Kateřina Falcníková (soprán) a Marie Zahrádková (varhany).

 

21.06.2019 - Benefice - Rozšířené komentované prohlídky v německém a českém jazyce se vstupem do nepřístupných částí kostela a kláštera - Klášter Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí

Známý klášterní průvodce Mgr. Jan Míchal

 

22.06.2019 - Interaktivní duchovní workshop „Umění rozlišovat – správná rozhodnutí ve správný čas“ - Kaple sv. Vojtěcha, Na Sadech 2035/19

Jedná se o důležité a populární téma, které nejen zpestří, ale zároveň prohloubí turistům pobyt v Českých Budějovicích v krásné klášterní kapli, která není moc známa.

Křesťanské Velikonoce v Českých Budějovicích

Zpět