Přidat do programu

Pochod Jana Čarka

Termín konání

11. 5. 2019

Místo konání

Píseckem, s,r,o,

11. ročník pochodu, trasy jsou pro pěší i cyklisty, různé náročnosti a délky tras, start od 10 do 12 hodin v Heřmani.

Pochod Jana Čarka

Zpět