Váš program se nepodařilo aktualizovat.
Přidat do programu

Trojí dobytí města Písku

Termín konání

24. 8. 2019 — 24. 11. 2019

Místo konání

Prácheňské muzeum

Písek 1619 - 1620: Trojí dobytí města a počátek třicetileté války na Písecku
Výročí 400 let od česko - falcké fáze třicetileté války, která se dramatickým způsobem dotkla města Písku i okolního venkova. Dnes je to přesně 400 let od chvíle, kdy císařská armáda poprvé dobyla Písek. V následujícím roce sídlo u Otavy oblehla vojska ještě dvakrát. 
Začínala třicetiletá válka a 27. srpna roku 1619 to bylo poprvé, kdy se přes město převalila stavovská či císařská armáda a město dobyla. Kdyby však Písečtí tehdy tušili, že je to všechno jenom začátek a že právě zažité hrůzy budou ještě mnohonásobně překonány. „Písek 1619-1620: Trojí dobytí města a počátek třicetileté války na Písecku“, tak nazval hlavní kurátor, archeolog muzea Jaroslav Jiřík výstavu, kterou zahájí přesně v den 400. výročí prvního dobytí.

Prezentovány budou prameny historické (jako například válečná korespondence či jarmareční letáky s tématem dobytí Písku), ikonografické (např. kopie obrazu dobytí Písku ze zámku Rohrau v Rakousku) i hmotné (archeologické). Na výstavě budou ke zhlédnutí příklady originální výzbroje z daného období, včetně plukovního děla. Výstava, která potrvá až do 24. listopadu, je připravována v koordinaci s řadou předních vědeckých a kulturních institucí v České republice i zahraničí. Pro školy je připraven edukační program.
 

Trojí dobytí města Písku

Zpět