Přidat do programu

Výlov rybníka Oblanov

Termín konání

12. 11. 2019 — 13. 11. 2019

Místo konání

Rybník Oblanov

Rybník Oblanov je využíván jako rybochovný rybník a také se využívá pro studený odchov kachen.

Má funkci retenční (rybník je schopen snížit povodňový průtok přitékajících vod z povodí, přitom chrání území ležící pod rybníkem) a funkci akumulační (při napouštění rybníka na kótu hladiny stálého nadržení jev rybníce akumulován objem vody 551 tisíc m³.)

Rybník je součástí soustavy rybníků v k.ú. Dívčice. Nachází se v nivě Vltavy mezi obcemi Česká Lhota a Novosedly. Hráz nádrže ohraničuje z jihovýchodní strany silnice mezi Dívčicemi a Novosedly.

Výlov rybníka Oblanov

Zpět