Váš program se nepodařilo aktualizovat.
Přidat do programu

Výlov Vlhavského rybníka

Termín konání

18. 11. 2019 — 20. 10. 2019

Místo konání

Rybník Vlhavský

Vlhlavský rybník je jeden z pěti největších rybníků budějovicko-hlubocké soustavy, současně desátým nejstarším rybníkem v jižních Čechách. Byl budován v letech 1387-1388. Rozloha rybníka je přibližně 105 hektarů vodní plochy, je poměrně mělký. Obyvatelé Vlhlav obvykle dělí plochu na jezero (větší část rybníku) a loviště (nejhlubší část rybníka, která zasahuje do obce). Jezero je mělčí, hluboké až 2 metry, zatímco loviště dosahuje hloubky až čtyř metrů. Východní břeh loviště tvoří vlhlavská hráz, která spojuje dvě části vesnice.

Hráz rybníku je poměrně krátká – měří asi 140 metrů, ale mohutná. Hráz je osázena asi stoletými duby. Jednou ze zajímavostí je, že potrubí rybníku, které vede od stavidel do rybníku Kuchyňky, tvoří vydlabané dubové kmeny.

Výlov Vlhavského rybníka

Zpět