Přidat do programu

Adventní nedělní setkávání

Termín konání

1. 12. 2019 — 22. 12. 2019

Místo konání

Město Třeboň

1.12. Rozsvícení první svíce na adventním věnci se souborem Pěslav - Ozvěna.

8.12. Rozsvícení druhé svíce na adventním věnci s dětmi z MŠ Sluníčko a J. Psíkem.

15.12. Rozsvícení třetí svíce na adventním věnci se souborem Musica Viva a s D. Zavadilovou.

22.12. Rozsvícení čtvrté svíce na adventním věnci se skauty a Hospicovou péčí sv. Kleofáše. Troubení z věže.

Adventní nedělní setkávání

Zpět