Přidat do programu

Výstava Vitorazsko 100 let od změny státních hranic

Termín konání

4. 10. 2020 — 28. 8. 2021

Místo konání

Dům Štěpánka Netolického

Srdečně Vás zveme na výstavu Vitorazsko mezi romantickým zájmem a politickým tématem – 100 let od změny státních hranic. Výstava je prodloužena do 7. března 2021.

V rámci doprovodného programu se v sobotu 30. ledna 2021 ve 14:00 uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Michalem Morawetzem.

Výstava, kterou připravil Státní oblastní archiv v Třeboni, představí vývoj zájmu o Vitorazsko a průběh jeho připojení v roce 1920. Před 100 lety bylo k Československu připojeno 13 obcí z dolnorakouského Waldviertelu. Pro tuto oblast se v našem prostředí zažil název Vitorazsko, který odkazuje na jedno z center oblasti, rakouskou Weitru, česky nazývanou Vitoraz. Výstava připomene romantický zájem českých dějepisců a etnografů o příhraniční rakouské obce s česky mluvícími obyvateli a slovansky znějícími názvy sídel. Zcela stranou nezůstane odraz vitorazské reality v očích umělců. Stěžejní část výstavy však bude věnována okolnostem a průběhu připojení oblasti k Československu, tedy akci spojenou spíše s politickými ambicemi nové republiky. Tematizována bude role vlasteneckých spolků v připojení Vitorazska, národnostní agitace v pohraničí před rokem 1920 a snaha o začlenění obyvatelstva do struktur nového státu. Doklady o reakcích na převratné události z obou stran hranice plasticky zprostředkují atmosféru doby. Každodenní realitu života na tomto pomezí Čech a Rakouska přiblíží předměty, které našim předkům zajišťovaly obživu.

Výstava Vitorazsko 100 let od změny státních hranic

Zpět