Zážitkový večer ve vodárenské věži

lokalita: Třeboň

20. 8. 2021, 1930

PROGRAM:
Welcome drink s mongolskými nápoji
Úvodní slovo ke 150. výročí narození Jana Kotěry
Bohové a bohyně buddhismu - přednáší Mgr. Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
Meditačně-relaxační koncert Mantrování ve věži - Vanamali Das a Liv Datta Kaur
Komentovaná prohlídka Galerie buddhistického umění
Slavnostní nasvícení věže a okolí
Volně přístupná "Zahrada soucitu"

Podložku k sezení s sebou
Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, tel. 384 721 169 nebo na www.itrebon.cz