Přednáška: Mistr třeboňského oltáře a jeho význam

lokalita: Třeboň

15. 10. 2021

Třeboňská pobočka České křesťanské akademie, Spolek přátel Třeboně a Správa státního zámku Třeboň zvou na přednášku profesora Jana Royta: Mistr třeboňského oltáře a jeho význam pro malířství 14. století v Evropě

Prof. PhDr. ing. Jan Royt Ph.D. je profesorem dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní též prorektorem této univerzity. Patří k našim nejvýznamnějším současným historikům umění a je členem Učené společnosti ČR. Jedním z jeho hlavních odborných zájmů je středověké výtvarné uměmí, zejména ve střední Evropě. V zemích koruny české dosáhlo jednoho ze svých vrcholů v malířském díle MIstra třeboňského oltáře. Profesor Jan Royt je proslulým znalcem díla tohoto významného umělce 14. století, působivšího v Čechách a jeho malířské dílny.

Využijme příležitost, blíže se seznámit, v zasvěceném podání prof. Jana Royta, s uměleckými klenoty celoevropského významu s velkou duchovní hodnotou, jimiž jsou oltářní obrazy Mistra třeboňského oltáře, jež zdobily kostel augustiniánského kláštera v Třeboni a jejichž originály jsou nyní vystaveny na čestném místě v Národní galerii v Praze.