Přednáška: Lékaři ve službách Schwarzenbergů

lokalita: Třeboň

14. 11. 2021, 1900

Přednáškový cyklus Rok osvícenské šlechty, tentokrát na téma Lékaři ve službách Schwarzenbergů.

Přednášející Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph. D. 

Neděle 14. listopadu 2021 od 19 hodin ve Schwarzenberském sále.