Tři králové

lokalita: Český Krumlov

6. 1. 2022

Průvod Tříkrálové sbírky České katolické charity

Průvod vychází v 16:00 z Klášterů Český Krumlov a jde po trase: Kláštery - ulice Latrán - Radniční ulice - náměstí Svornosti.

Po celé trase průvodu můžete přispět koledníkům a pomoci tak potřebným.

V 16:30 sfouknutí vánočního stomečku na náměstí za příchodu Tří králů.