Senzační realismus - Theodor Pištěk

lokalita: Hluboká nad Vltavou

26. 6. 2022 — 1. 1. 2023

vernisáž | 25. 6. 2022 | 15:00
výstava | 26. 6. 2022 - 1. 1. 2023 | červen - říjen 9:00 - 18:00 | listopad - leden 9:00 -16:00
AJG -zámecká jízdárna 

Ke svébytné Pištěkově prezentaci v kontextu jeho evropských a amerických druhů se odhodlala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, pro kterou jde o jeden z nejprestižnějších podniků v jejích galerijních dějinách.

Postavení Theodora Pištěka (nar. 1932) na české umělecké scéně je  mimořádné, a opírá se zejména o malířovu epochu od počátku 70. let.  Obohatil ji bezesporu o komplikovaný, ale divácky účinný narativ vrstvení příběhu za malbou, a to ve vztahu k dějinám malířství jako takovým, stejně jako k aktuálním dějovým i filozofickým tendencím. V kontextu Pištěkovy tvorby je pak navýsost napínavé srovnání jeho přístupu jednak s americkými hyperrealisty, jednak s tendencemi evropského malířství, které z realismu vycházelo (zejména práce Jacquese Monoryho či Gerharda Richtera, jenž je stejný ročník narození jako Theodor Pištěk). Zajímavé konotace najdeme i v malířství tehdejší Německé demokratické republiky.

Výstava Senzační realismus by se neobešla bez skvělých zápůjček z Ludwigových muzeí ve Vídni, Budapešti a Koblenzi. Sběratel Peter Ludwig svého času vytvořil zcela mimořádnou kolekci amerického a evropského hyperrealismu, který se po letech jemné hibernace těší v posledních letech nebývale vstřícnému zájmu evropského publika.