Jak se rodí chleba- Zážitkový park Zeměráj

lokalita: Kovářov

7. 5. 2022, 1000 — 1800

Připomeňme si postupy a zvyky spojené s postupem pečení chleba. Pečení v hliněné peci.

Připomeňme si postupy a zvyky spojené s pečením chleba. „Není taková hrouda zlata, která by vyvážila skývu chleba“ – tímto úslovím naši předkové vyjadřovali svou úctu ke chlebu. Kolik úsilí museli vynaložit, aby získali jediný bochník, si vyzkoušíme spolu s obyvateli vesnice z raného středověku. Zapojíme se do sklizně obilí a vytloukání zrna, umeleme mouku z různých druhů obilných zrn na kamenném mlýnku, připravíme těsto a upečeme chleba v hliněné peci. Seznámíme se s technologií stavby takové pece. Své znalosti o chlebu si ověříme řešením zábavných otázek. Dozvíme se, kolik přísloví, zvyků a lidových pověr se ke chlebu a ke sklizni obilí váže a také to, že podle krájeného chleba je možné vyčíst mnoho o povaze lidí i celé domácnosti – protože „kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se ani s lidmi“.