Jarní vyhánění dobytka

lokalita: Hoslovice

8. 5. 2022, 1000 — 0000

Zveme vás na již XVIII. ročník vyhánění dobytka na jarní pastvu. Není to „pouhá“ show. Je to součást našeho života.