Pevnosti bronzového věku v jižních Čechách

lokalita: Prachatice

16. 6. 2022 — 4. 9. 2022

Výstava zaměřená na archeologické poznatky a nálezy z hradišť doby bronzové.

Výstava Pevnosti bronzového věku bude poněkud redukovanou verzí stejnojmenné výstavy instalované v roce 2021 v Prácheňském muzeu v Písku. Tematicky je zaměřena na aktuální stav poznání hradišť doby bronzové v jižních Čechách, které patří k nejstarším prvkům kulturní krajiny našeho regionu. Představeny budou blíže nejzajímavější lokality, vybrané nálezy, ale také rekonstrukční modely hradišť. Vyjma segmentu opevnění hradiště u Vrcovic bude k vidění zcela nový model impozantního hradiště Hrad u Skočic. 

Vstupné: 30,- Kč / snížené 15,- Kč