Večer a noc kostelů

lokalita: Vimperk

10. 6. 2022, 1800 — 0000

18:00 – kaple na Brantlově Dvoře Komentovaná prohlídka církevních staveb Vimperka s divadelními výjevy. Vstupné: 120 Kč (celá trasa)

19:00 – kostel Navštívení Panny Marie Komentovaná prohlídka vimperských kostelů a kaplí s divadelními výjevy. Vstupné: 100 Kč