Dračí lodě v Táboře

lokalita: Tábor

18. 6.

Dračí lodě připlouvají do Tábora.

Přihlásit se mohou 18 členné smíšené posádky, týmy firem, organizací, občanských sdružení, zájmových skupin, profesních týmů (hasiči, policie, učitelé, lékaři…), reprezentace měst a obcí i libovolní zájemci. V posádce musí být minimálně 4 ženy (pádlující).

Dračí loď je plavidlo tvaru otevřené kanoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem.

Závodí se na trati dlouhé 200 m ve 3 drahách s tím, že každá posádka startuje ve třech rozjížďkách. Startovné je 1 800 Kč (platba v hotovosti při podání přihlášky v infocentru). Přihlášky je potřeba odevzdat v termínu od 9. 5. do 5. 6. 2023 (nebo do naplnění kapacity) v infocentru Tábor na Žižkově náměstí.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (129 kB, formát: doc)

PROGRAM ZÁVODŮ:

Neděle 18. 6. 2023

8.00–10.00 trénink, prezence posádek

10.00 – rozprava       

10.30 – start  

15.30 – předpokládané ukončení závodů (dle počtu přihlášených týmů - max. počet 24)

16.30 – vyhlášení vítězů