Byla jednou jedna rodina

lokalita: Kovářov

20. 8. 2022, 1000 — 1800

Život v raně středověké vesnici.

Během návštěvy české venkovské domácnosti raného středověku se seznámíme s každodenními činnostmi člověka v dávné minulosti. Poznáme, jak se lišil život dětí a dospělých od toho současného. Pomůžeme s každodenními úkoly jako je rozdělávání ohně, mletí mouky, tkaní. Podíváme se, jak se lidem spalo, co jedli a jak vařili, prozkoumáme plodiny na polích a zahradách i domácí zvířata. Zjistíme, co dělal táta a co dělala máma nebo jestli si děti i tenkrát hrály.

Poznáme, jak dostat dům do kožichu, jestli může vařit pohanka pohanku nebo co to znamená, když se řekne „je to na jedno brdo“. Naštípeme dřevo a rozděláme oheň pomocí křesadla, nameleme mouku a připravíme placky, které pak společně upečeme. Potom vyčešeme ovčí vlnu, upředete nit a utkáte ozdobný náramek. Vyzkoušíme si také práci na hrnčířském kruhu, okopeme zahrádky a posečeme trávu kosou nebo srpem. Po práci si zabubnujeme na buben z kozí kůže a zahrajeme si některou z dobových her.

Získané znalosti ze života našich předků si navíc ověříme řešením zábavných úkolů a otázek.